We zullen na de lunch op 5 oktober een schitterende veiling “afhameren”. We hebben inmiddels fantastische kavels ter beschikking gekregen waarmee we natuurlijk zoveel mogelijk geld voor KiKa willen ophalen. Ook de tombola zal een spectaculair onderdeel van de middag zijn.

Klik op de subpagina’s om naar de beschrijving van de kavels c.q. de prijzen te kijken