Privacy verklaring

Stichting  “De baan op voor Kika” legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk voor de  deelname aan  door de stichting georganiseerde activiteiten (zoals een hardloopclinic) ; sponsoring of de verwerking van een eenmalige gift.

Wij verstrekken uw gegevens op geen enkele manier aan derden.  
Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld.                                
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen over activiteiten van onze stichting  zoals nieuwsbrieven over gestarte en afgesloten projecten.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Stichting “De baan op voor KiKa”zorgt voor een goede en passende beveiliging, zowel technisch als  fysiek, van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.